گروه مهندسی ITProPlus

ارائه کننده خدمات شبکه و سرور مجازی سازی دوربین مداربسته طراحی سایت

خدمات IT | مجازی سازی | امنیت شبکه | خدمات سرور | خدمات مایکروسافت | خدمات شبکه | خدمات شبکه و سرور | دوربین مداربسته | طراحی سایت | ITProPlus
خدمات IT | مجازی سازی | امنیت شبکه | خدمات سرور | خدمات مایکروسافت | خدمات شبکه | دوربین مداربسته | طراحی سایت | ITProPlus

مجازی سازی

نصب و راه اندازی سرور و کلاینت های مجازی

خدمات سرور

پشتیبانی سرورها و کلاینت های شبکه

خدمات شبکه

نصب و پیکربندی انواع تجهیزات شبکه

دوربین مداربسته

نصب و پشتیبانی دوربین مداربسته تحت شبکه

امنیت شبکه

طراحی و اجرا انواع سولوشن‬‎ های امنیتی

خدمات مایکروسافت

راه اندازی انواع سرویس های مایکروسافت

خدمات پسیو

طراحی و اجرا خدمات پسیو دفاتر و دیتاسنتر

سایت

طراحی سایت شرکتی، شخصی، فروشگاهی

0
پروژه های در حال انجام
0 +
پروژه های انجام شده
0 +
پشتیبانی ها

مجموعه هایی که به ما اعتماد کردند

خدمات IT | مجازی سازی | امنیت شبکه | خدمات سرور | خدمات مایکروسافت | خدمات شبکه | دوربین مداربسته | طراحی سایت | ITProPlus
خدمات IT | مجازی سازی | امنیت شبکه | خدمات سرور | خدمات مایکروسافت | خدمات شبکه | خدمات شبکه و سرور | دوربین مداربسته | طراحی سایت | ITProPlus